Sakspapirer menighetsrådsmøter


Innkallinger og protokoller fra møter i menighetsrådet er normalt åpne for allmennheten. 

Linker til innkallinger (saksliste med saksfremlegg) og protokoller (møtebok med vedtak):

Protokoll 0705.2024
Innkalling 07.05.2024

Protokoll 20.02.2024
Innkalling 20.02.2024           Regnskap 2023 - alle vedlegg            Årsmelding 2023

Protokoll 19.12.2023
Innkalling 19.12.2023

Protokoll 11.10.2023
Innkalling 11.10.2023 (konstituering)

Protokoll 26.09.2023
Innkalling 26.09.2023 Godkjenning valget

Protokoll 12.09.2023             Valgrapport - resultater
Innkalling 12.09.2023 (Valgoppgjør mm) 

Innkalling 05.07.2023 (Arbeidsutvalget)   Korrigert årsmelding   Korrigert regnskap med noter 2022

Protokoll 12.05.2023
Innkalling 12.05.2023

Protokoll 23.02.2023
Innkalling 23.02.2023 kl 1015       Årsmelding 2022        Regnskap med noter 2022

Protokoll 15.12.2022
Innkalling 15.12.2022

Protokoll 15.09.2022
Innkalling 15.09.2022       2022.08 Utkast til gravplassvedtekter Skjervøy sokn

Protokoll 23.03.22
Innkalling 23.03.22           Regnskap 2021 med noter                  Årsmelding 2021

Protokoll 20.12.2021
Innkalling 20.12.2021

Protokoll 24.10.2021
Innkalling 24.10.2021            Permisjonsreglement  Skjervøy sokn

Protokoll 05.10.2021 (offentlig versjon)
Innkalling 05.10.2021 (Oppdatert 4. oktober)        Vedlegg til sak 19/21 - Ny kirkelig organisering

Protokoll 12.05.2021
Innkalling 12.05.2021

Protokoll 04.03.2021        Årsmelding 2020 vedtatt av MR
Innkalling 04.03.2021       Regnskap 2020 med noter - oppdatert med note 15 etter revisjon         

Protokoll 18.12.2020
Innkalling 18.12.2020 (oppdatert 16.12 med investeringsbudsjett)

 

Protokoll 29.10.2020
Innkalling 29.10.2020     Soknets budsjettinnspill 2021   
              Ekstrasak: Saksfremlegg Lokal grunnordning
              Vedlegg: Forslag til lokal grunnordning

Protokoll 17.9.2020
Innkalling 17.09.2020     Protokoll fra AU-møte 2.6.2020

Protokoll 4.5.2020    
Innkalling 4.5.2020   Plan for kirkemusikk   Årsmelding 2019   Årsregnskap 2019  Noter årsregnskap 2019

Protokoll 27.2.2020
Innkalling 27.2.2020

Protokoll 12.12.2019
Innkalling 12.12.2019

Protokoll 24.10.2019 - Konstituering nytt menighetsråd
Innkalling 24.10.2019 - Konstituering nytt menighetsråd

Tilbake