Gravferd


Alt har si tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha et ønske om å ta avskjed og til å ta fram minne enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte en historie..

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. 

Begravelser for alle med folkeregistrert adresse i Skjervøy er gratis. Ellers koster det kr 5000,- for kiste eller urne i ny grav, samt kr 2000,- for urne som settes ned på en eksisterende grav. 

Kirken sentralt har gode informasjonssider om dette:

- Rettigheter og plikter

- Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar

- Valg av seremoni og gravleggingsform

- Gravferd i kirka - praktisk informasjon og seremoni