Menighetsrådet

Menigheten ledes av Skjervøy menighetsråd og fellesråd som velges hvert fjerde år.