Høring - nye gravplassvedtekter for Skjervøy sokn


De gjeldene Kirkegårdsvedtekter for Skjervøy sokn ble sist revidert i 2002. Det meste er fortsatt gyldig, men det er også behov for oppdatering. Skjervøy kirkelige fellesråd har vedtatt forslag til nye gravplassvedtekter som nå legges ut på høring.  Høringsfristen er 10. februar 2023. 

Les mer

 

Høring - nye gravplassvedtekter for Skjervøy sokn


De gjeldene Kirkegårdsvedtekter for Skjervøy sokn ble sist revidert i 2002. Det meste er fortsatt gyldig, men det er også behov for oppdatering. Skjervøy kirkelige fellesråd har vedtatt forslag til nye gravplassvedtekter som nå legges ut på høring.  Høringsfristen er 10. februar 2023. 

Les mer

 

Altertavle Arnøy kirke — historikken


«Det var aldri meningen til ildsjelene på Arnøya da kirka ble bygget, at den ikke skulle ha altertavle. Til åpningen ble det laget et kors i lakkert furu med lys bak, plassert på veggen bak alteret»

Les mer

 

Altertavle Arnøy kirke — historikken


«Det var aldri meningen til ildsjelene på Arnøya da kirka ble bygget, at den ikke skulle ha altertavle. Til åpningen ble det laget et kors i lakkert furu med lys bak, plassert på veggen bak alteret»

Les mer

 

Presterekken ved skjervøy Kirke


Les mer

 

Presterekken ved skjervøy Kirke


Les mer

 
 

Skjervøy Kirke

Les mer

 

Hjemmesiden

Her på vår hjemmeside legger vi ut informasjon om Skjervøy menighet av mer statisk karakter; som vi ikke oppdaterer så ofte.  Den dagl...

Les mer