Kirkegårdene våre i sommer


Som mange vet har vi nå egne dunker for komposterbart avfall, det sparer både penger og miljøet. Vi komposterer selv, så vær trygg på at sortering nytter.

Skjervøyfolk blir stadig flinkere til sortering, fortsett med det!

       

 

For å redusere antall kontaktpunkter har vi ikke satt opp portene ved Skjervøy kirkegård denne sommeren.

Vi har valgt å ha vannkanner og redskaper tilgjengelige som før, men oppfordrer alle som har mulighet til det å ta med eget utstyr. Ellers anbefales bruk av hansker. 

Tilbake