Biskopens påskeandakt - Korona i påsketiden


"Men vi klamrer oss til håpet: «Alt blir bra». Regnbuen symboliserer håpet. Hva er det som blir bra? Hvordan blir det når alt er blitt bra?"

 

Mange av oss har nesten vent oss av med å gå på gudstjeneste. Det har vært nedstenging og nesten nedstenging i et over et år nå. Vi er lei. Av tiltakene, av pandemien, og mange er så lei at det går på helsa løs, både fysisk og psykisk helse.

Korona er en dødelig sykdom. Mange har dødd av sykdommen rundt om i verden. I Norge har flere hundre mennesker mistet livet. Mange kjenner på sorg og savn, og mange er redde for å få smitten, og sykdommen som følger med.

Men vi klamrer oss til håpet: «Alt blir bra». Regnbuen symboliserer håpet. Hva er det som blir bra? Hvordan blir det når alt er blitt bra? Vi får inderlig håpe at ikke alt blir slik det var før koronaen kom i fjor. Det var mange ensomme og ulykkelig mennesker også før 2020. Det var mye fattigdom både i Norge og andre steder i verden. Klimakrisa var høyst reell også i 2020, og selv om vi reiser mindre nå, er ikke den krisa avlyst.

Og likevel: vi stemmer i: «Alt skal bli bra».  Ikke bare litt bra, men helt bra.

For: håpet skal ikke noen ta fra oss, heller ikke pandemien.   Troen, håpet og kjærligheten (1. Kor. 13, 13) er bærende i vår kristne tro. Slik har det alltid vært, slik skal det alltid være.

For det skal ikke bare bli ganske bra, det skal bli fullkomment. For: Jesu oppstandelse er fullkommen. Han sto opp til en herlighet som vi ikke klarer å fatte rekkevidden av.

Paulus skriver i brevet til Romerne:  6,5; 8-11: Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.  Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.  Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.

Vi skal være med å kjempe for en verden der det er godt å være. Vi skal være med å kjempe mot synden som ødelegger alt, både i egne liv og i verden. Vi skal leve i håp og tro.  Og først og fremst skal vi ta imot. Nåden i Jesus Kristus. Frelsen gaver.

 

La aldri håpet dø,

Bevar det i ditt indre,

Et lite, nakent frø.

La aldri håpet dø.

 

Hold håpet fast. Hold tak.

Din sjel må ha et anker

Til landet lenger bak.

Hold håpet fast.  Hold tak.

 

Hold dette håpet fast.

Hold fast at du er elsket

Om jord og himmel brast.

                               Hold dette håpet fast. (Hans Olav Mørk 2020)

 

Olav Øygard

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

Tilbake