Thursday, April 17, 2014
  |  Login


Her på nettsiden vår vil dere finne informasjon om gudstjenestene og alle kirkelige handlingene, samt informasjon om de ansatte.
Kalender

Nyheter

VIKARPREST Magne Oftedal har tlf. 907 46680.  E-post: vikarprest@skjervoymenighet.no.

BARNE OG UNGDOMSARBEID SKJERVØY og ARNØY:

BABYSANG Barn 0-1 år , BARNESANG Barn 1-5 år, TIRSDAGSKLUBBEN Barn 3-7 år og 8-13,  ONDAGSKLUBBEN ARNØY Barn: 3-13 år, VOLLEYBALL OG BIBELVERS Barn fra 5. klasse til 7.klasse.   SE:  Trosopplæring

KONFIRMASJONSUNDERVISNING SKJERVØY og ARNØY SE: Konfirmasjon

 

 

 

Kontakt oss

Skjervøy menighetskontor
Postboks 49
Idrettsveien 2
8189 SKJERVØY
Telefon: 777 77 540
Faks: 777 77 549
post@skjervoymenighet.no

Åpningstid:
tirsdag-fredag kl 09:30 - 13:30

Andakt

Hellige timer før påskemorgen

Vi er på vei mot de timene da menneskehetens historie snudde – for all tid og all evighet.

Dagens bibelord